سایت رسمی فدراسیون تکواندو ج.ا.ایران

این سایت متعلق به فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران می باشد.

حقوق خبری و تصویری سایت
 • کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اطلاعات تماس
  آدرس: تهران - خيابان شريعتي - خيابان شهيد ميرزاپور (خيابان سهيل سابق) كوچه شهید طاهری - روبروي مجتمع مسكوني سبحان - فدراسيون تكواندو جمهوري اسلامي ايران
  کدپستی: 1931735593

  تلفن : 22242441
  تلفن : 22242442
  تلفن : 22242443

کل گزارش تصویری

گزارش تصویری 5/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری نونهالان پسر

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 17:56
 • 1402/03/31
 • 531

21399

گزارش تصویری 4/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری نونهالان پسر

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 17:39
 • 1402/03/31
 • 500

21398

گزارش تصویری 3/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری نونهالان پسر

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 17:34
 • 1402/03/31
 • 420

21397

گزارش تصویری 2/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری نونهالان پسر

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 17:01
 • 1402/03/30
 • 647

21396

گزارش تصویری 1/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری نونهالان پسر

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 16:53
 • 1402/03/30
 • 211

21395

گزارش تصویری 12/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری نونهالان دختر

عکس: پرنیان مددی

 • 21:40
 • 1402/03/29
 • 530

21394

گزارش تصویری 11/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری نونهالان دختر

عکس: پرنیان مددی

 • 20:11
 • 1402/03/29
 • 475

21393

گزارش تصویری 10/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری نونهالان دختر

عکس: پرنیان مددی

 • 20:05
 • 1402/03/29
 • 548

21392

گزارش تصویری 9/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری نونهالان دختر

عکس: پرنیان مددی

 • 20:33
 • 1402/03/28
 • 555

21391

گزارش تصویری 8/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری نونهالان دختر

عکس: پرنیان مددی

 • 18:26
 • 1402/03/28
 • 542

21390

گزارش تصویری 7/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری نونهالان دختر

عکس: پرنیان مددی

 • 18:18
 • 1402/03/28
 • 527

21389

گزارش تصویری 6/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری نونهالان دختر

عکس: پرنیان مددی

 • 21:14
 • 1402/03/27
 • 663

21386

گزارش تصویری 5/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری نونهالان دختر

عکس: پرنیان مددی

 • 19:05
 • 1402/03/27
 • 595

21385

گزارش تصویری 4/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری نونهالان دختر

عکس: پرنیان مددی

 • 17:13
 • 1402/03/27
 • 707

21384

گزارش تصویری 3/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری نونهالان دختر

عکس: پرنیان مددی

 • 20:26
 • 1402/03/26
 • 764

21383

گزارش تصویری 2/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری نونهالان دختر

عکس: پرنیان مددی

 • 19:29
 • 1402/03/26
 • 614

21382

گزارش تصویری 1/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری نونهالان دختر

عکس: پرنیان مددی

 • 19:23
 • 1402/03/26
 • 700

21381

گزارش تصویری 3/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری پاراتکواندو آقایان

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 19:21
 • 1402/03/25
 • 298

21380

گزارش تصویری 2/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری پاراتکواندو آقایان

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 19:18
 • 1402/03/25
 • 237

21379

گزارش تصویری 1/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری پاراتکواندو آقایان

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 14:59
 • 1402/03/25
 • 208

21378

گزارش تصویری 2/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری پاراتکواندو بانوان

عکس: پرنیان مددی

 • 17:56
 • 1402/03/24
 • 306

21377

گزارش تصویری 3/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری پاراتکواندو بانوان

عکس: پرنیان مددی

 • 17:53
 • 1402/03/24
 • 189

21376

گزارش تصویری 1/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری پاراتکواندو بانوان

عکس: پرنیان مددی

 • 17:50
 • 1402/03/24
 • 239

21375

گزارش تصویری 2/ بازگشت افتخارآفرینان تکواندو از رقابت های گرندپری رم به تهران

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 11:04
 • 1402/03/23
 • 528

21374

گزارش تصویری 1/ بازگشت افتخارآفرینان تکواندو از رقابت های گرندپری رم به تهران

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 11:00
 • 1402/03/23
 • 480

21373

گزارش تصویری 5/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری هانمادانگ بانوان

عکس: پرنیان مددی

 • 11:53
 • 1402/03/22
 • 417

21372

گزارش تصویری 4/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری هانمادانگ بانوان

عکس: پرنیان مددی

 • 11:51
 • 1402/03/22
 • 379

21371

گزارش تصویری 3/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری هانمادانگ بانوان

عکس: پرنیان مددی

 • 11:47
 • 1402/03/22
 • 365

21370

گزارش تصویری 5/ حضور نمایندگان ایران در روز سوم رقابت های گرندپری 2023 رم

عکس: فدراسیون جهانی تکواندو

 • 10:08
 • 1402/03/22
 • 263

21369

گزارش تصویری 4/ حضور نمایندگان ایران در روز دوم رقابت های گرندپری 2023 رم

عکس: فدراسیون جهانی تکواندو

 • 10:26
 • 1402/03/21
 • 333

21368

گزارش تصویری 2/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری هانمادانگ بانوان

عکس: پرنیان مددی

 • 08:01
 • 1402/03/21
 • 391

21367

گزارش تصویری 1/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری هانمادانگ بانوان

عکس: پرنیان مددی

 • 19:53
 • 1402/03/20
 • 405

21366

گزارش تصویری 3/ حضور نمایندگان ایران در روز اول رقابت های گرندپری 2023 رم

عکس: فدراسیون جهانی تکواندو و mastkd

 • 08:47
 • 1402/03/20
 • 372

21365

گزارش تصویری 2/ حضور نمایندگان ایران در روز اول رقابت های گرندپری 2023 رم

عکس: فدراسیون جهانی تکواندو و mastkd

 • 08:45
 • 1402/03/20
 • 265

21364

گزارش تصویری 1/ حضور نمایندگان ایران در روز اول رقابت های گرندپری 2023 رم

عکس: فدراسیون جهانی تکواندو و mastkd

 • 08:43
 • 1402/03/20
 • 269

21363

گزارش تصویری 8/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری هانمادانگ

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 16:29
 • 1402/03/19
 • 231

21362

گزارش تصویری 7/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری هانمادانگ

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 16:15
 • 1402/03/19
 • 242

21361

گزارش تصویری 6/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری هانمادانگ

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 21:18
 • 1402/03/18
 • 359

21360

گزارش تصویری 5/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری هانمادانگ

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 14:53
 • 1402/03/18
 • 338

21359

گزارش تصویری 4/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری هانمادانگ

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 14:49
 • 1402/03/18
 • 283

21358

گزارش تصویری 3/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری هانمادانگ

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 21:21
 • 1402/03/17
 • 469

21357

گزارش تصویری 2/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری هانمادانگ

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 18:18
 • 1402/03/17
 • 391

21356

گزارش تصویری 1/ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری هانمادانگ

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 14:51
 • 1402/03/17
 • 366

21355

گزارش تصویری 4/ مدال آوری ناهید کیانی در روز پایانی رقابت های قهرمانی جهان باکو

عکس: فدراسیون جهانی تکواندو - MAS TKD - Amandine LAURIOL

 • 12:47
 • 1402/03/15
 • 632

21354

گزارش تصویری 3/ مدال آوری ناهید کیانی در روز پایانی رقابت های قهرمانی جهان باکو

عکس: محمد بیرامی - فدراسیون جهانی تکواندو

 • 21:18
 • 1402/03/14
 • 835

21353

گزارش تصویری 2/ مدال آوری آرین سلیمی در روز سوم رقابت های قهرمانی جهان

عکس: محمد بیرامی - فدراسیون جهانی تکواندو - MAS TKD

 • 09:06
 • 1402/03/11
 • 446

21352

گزارش تصویری 1/ مدال آوری متین رضایی در روز اول رقابت های قهرمانی جهان باکو 2023

عکس: محمد بیرامی و فدراسیون جهانی تکواندو

 • 09:31
 • 1402/03/09
 • 534

21351

گزارش تصویری/ آخرین تمرین تیم ملی بانوان پیش از اعزام به باکو

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 12:47
 • 1402/03/06
 • 613

21350

گزارش تصویری/ آخرین تمرین تیم ملی آقایان پیش از اعزام به باکو

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 08:59
 • 1402/03/06
 • 467

21349

گزارش تصویری/ مراسم بدرقه تیم ملی تکواندو به رقابت های جهانی باکو

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 14:13
 • 1402/03/03
 • 579

21348

گزارش تصویری 2/ بازدید وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم ملی تکواندو آقایان و بانوان

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 13:28
 • 1402/03/02
 • 430

21347

گزارش تصویری 1/ بازدید وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم ملی تکواندو آقایان و بانوان

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 13:24
 • 1402/03/02
 • 339

21346

گزارش تصویری/ حضور پیشکسوتان و اعضای کمیته فنی فدراسیون تکواندو در تمرین تیم ملی آقایان

عکس: مهدی دولت آبادی

 • 11:53
 • 1402/03/01
 • 340

21345

پیوندهای مهم


لیست داروهای ممنوعه 2020

مشاهده

قوانین ، ثبت علامت تجاری

مشاهده

پایگاه خبری شهدای تکواندو

مشاهده

بانک اطلاعات فدراسیون

مشاهده

جشنواره شهید رجایی

مشاهده

تقویم ورزشی سال 1402

مشاهده