نفس قهرمان
ردیف نام و نام خانوادگی ورزشکار مربی داور کمربند دان جنسیت
1 فاطمه آباد مشکی دان سه
زن
2 فاطمه شعبان نياء مشکی دان سه
زن
3 فرشته رستار -- دان سه
زن
4 سيده الناز اميري مشکی دان سه
زن
5 صبا توحيدي فر مشکی دان چهار
زن
6 رحيم صالحي
مشکی دان هفت
مرد
7 حميد رضا صدري مشکی دان چهار
مرد
8 كيومرث چگيني
زرد --
مرد
9 جواد فريدوني
مشکی دان شش
مرد
10 سياوش فخرايي مشکی دان دو
مرد
11 اسماعيل قمي
مشکی دان چهار
مرد
12 ميثم اسكندري
مشکی دان شش
مرد
13 بهنام نامي مشکی دان سه
مرد
14 مصطفي بابايي
مشکی دان پنج
مرد
15 هاشم زنگنه
مشکی دان شش
مرد
16 جعفر چوپاني
مشکی دان پنج
مرد
17 زهرا اشكاني مشکی دان سه
زن
18 بنفشه نصرتي
مشکی دان پنج
زن
19 شقايق بيرانوند مشکی دان دو
زن
20 معصومه رمجي قرمز دان شش
زن
21 مينا خرمي مشکی دان چهار
زن
22 فاطمه رحمتي مشکی دان سه
زن
23 فائزه عطالو زرد --
زن
24 زينب صبا مشکی دان یک
زن
25 نگين گيل سمائي
مشکی دان پنج
زن
26 آيسان ملكي
مشکی دان چهار
زن
27 هانيه بيراميان آبی --
زن
28 سالار آزاد مشکی دان چهار
مرد
29 مهدي مباركي مشکی دان هفت
مرد
30 حسين گل خني مشکی دان دو
مرد
31 محمد حيدري مشکی دان دو
مرد
32 مهدي عابديني مشکی دان دو
مرد
33 مجيد مولايي
مشکی دان شش
مرد
34 محمد رضا طاهري نسب
مشکی دان شش
مرد
35 اعظم توكلي
مشکی دان شش
زن
36 نرگس اسودي شيره جين
مشکی دان سه
زن
37 فاطمه ميمري
مشکی دان پنج
زن
38 آتوسا فرهمند پارسا
مشکی دان شش
زن
39 فريده ابراهيمي مشکی دان چهار
زن
40 فروغ فروزنده
مشکی دان پنج
زن
41 محمد رسول زرين كفش مشکی دان دو
مرد
42 زهره نوروزي مشکی دان چهار
زن
43 ابراهيم واحدي
مشکی دان شش
مرد
44 عباس محبي
مشکی دان هفت
مرد
45 محمد حسين حقلو مشکی دان دو
مرد
46 سيد عليرضا مهاجري
مشکی دان سه
مرد
47 ايمان حيدري
مشکی دان سه
مرد
48 محمد حسين عرب بازي مشکی دان دو
مرد
49 طلا محمدي
مشکی دان سه
زن
50 اعظم واحدي
مشکی دان چهار
زن
51 ستايش اسمعيلي مشکی دان دو
زن
52 مريم نامدار ده بزرگي
مشکی دان چهار
زن
53 بهاره بيات مشکی دان سه
زن
54 فاطمه حسني مشکی دان سه
زن
55 مليحه اسدي
مشکی دان پنج
زن
56 فريبا نظم ده
مشکی دان شش
زن
57 مينا شجاعي مشکی دان یک
زن
58 داود مرالي
مشکی دان شش
مرد
59 پوريا داننده مشکی دان دو
مرد
60 نرگس عزيز اللهي
مشکی دان پنج
زن
61 سيده مريم جمالي آبی --
زن
62 ياسر كريميان
مشکی دان پنج
مرد
63 بهزاد حاجي حسيني مشکی دان پنج
مرد
64 حسين مطيعي مهر
مشکی دان چهار
مرد
65 علي پاكزاد مشکی دان چهار
مرد
66 سيروس سميعي مشکی دان هشت
مرد
67 منصور عباسي
مشکی دان هفت
مرد
68 سيد جلال سيد مرداني
مشکی دان هفت
مرد
69 محمد رضا رضايي گرما رودي
مشکی دان هفت
مرد
70 امير حسين حق شناس مشکی دان سه
مرد
71 حوا گرگاني -- --
زن
72 عبدالرضا بهاري
مشکی دان شش
مرد
73 فروغ فرزين پور
مشکی دان پنج
زن
74 هانيه اخلاقي مشکی دان چهار
زن
75 فاطمه اموري مشکی دان چهار
زن
76 فاطمه بهراميان مشکی دان پنج
زن
77 سناء قرقاني مشکی دان دو
زن
78 سيده ياسمن رضوي -- --
زن
79 موژان ابوالحسني مشکی دان سه
زن
80 مهتاب كياني مشکی دان دو
زن
81 محمد جواد آژگان
مشکی دان پنج
مرد
82 جويا جليل پور
مشکی دان پنج
مرد
83 زهرا ستاري مشکی دان سه
زن
84 رضوان صابري مشکی دان دو
زن
85 ريحانه جلالي مهر مشکی دان سه
زن
86 پونه فرجي مشکی دان شش
زن
87 ندا ورمه زيار
مشکی دان شش
زن
88 مصطفي غلامي مشکی دان یک
مرد
89 عهديه افسانه هفشجاني
مشکی دان پنج
زن
90 فاطمه مرادي مشکی دان سه
زن
91 الهه خراساني مشکی دان سه
زن
92 فائزه جاقوري مشکی دان دو
زن
93 مريم هدايتي فر مشکی دان سه
زن
94 مهري شعباني
مشکی دان چهار
زن
95 سليمه غلامي مشکی دان چهار
زن
96 مريم كاظمي مشکی دان دو
زن
97 سمانه محمدي محياري
مشکی دان پنج
زن
98 سيمين ناصري مشکی دان دو
زن
99 مژده عليزاده شيرازي
مشکی دان پنج
زن
100 زينب صفاري مشکی دان دو
زن
101 زهرا سادات حسيني
مشکی دان پنج
زن
102 ارزو مظلومي مشکی دان چهار
زن
103 زهرا اصانلو مشکی دان سه
زن
104 سمانه زارع مهرآبادي قرمز --
زن
105 بيتا رجبي مشکی دان یک
زن
106 علي باوقار
مشکی دان شش
مرد
107 عليرضا الله دادي
مشکی دان پنج
مرد
108 وحيد فلاحي
مشکی دان سه
مرد
109 محمد عزيزي مشکی دان شش
مرد
110 محمد رضا پرهيز مشکی دان سه
مرد
111 حسين محمد علي نژاد
مشکی دان شش
مرد
112 محسن فرامرزي
مشکی دان شش
مرد
113 محمد علي محتشمي
مشکی دان پنج
مرد
114 عليرضا محمودي
مشکی دان شش
مرد
115 فاضل ليريايي
مشکی دان شش
مرد
116 مرتضي رضايي
مشکی دان پنج
مرد
117 سهراب عليزاده
مشکی دان چهار
مرد
118 احمد لاريجاني
مشکی دان هفت
مرد
119 كيهان شريعتي مشکی دان سه
مرد
120 حميدرضا خدايي
مشکی دان شش
مرد
121 محسن سلطاني راد
مشکی دان پنج
مرد
122 حسين كريمي مشکی دان پنج
مرد
123 حميد رضا رستگار مشکی دان یک
مرد
124 دانيال دارابي مشکی دان چهار
مرد
125 محمد صادقي راد مشکی دان دو
مرد
126 بهروز كاوسي
مشکی دان شش
مرد
127 علي نصيري
مشکی دان چهار
مرد
128 هادي تركاشوند
مشکی دان هشت
مرد
129 مسلم دايي چي
مشکی دان پنج
مرد
130 مجيد شيرزاد
مشکی دان چهار
مرد
131 نيره فضل الله پور
مشکی دان چهار
زن
132 اسماعيل اسماعيل پور
مشکی دان شش
مرد
133 پوريا مرادي مشکی دان سه
مرد
134 اميرحسين ملاصالحي مشکی دان سه
مرد
135 اميررضا اسماعيلي مشکی دان سه
مرد
136 شايان گودرزي مشکی دان چهار
مرد
137 رشيد فتاحي جويباري
مشکی دان شش
مرد
138 ابولفضل جودكي مشکی دان دو
مرد